Enjoyyourfamily

Hoe krik je het zelfvertrouwen van je dochter op? Enkele diepgaande gesprekken en het aanleren van sociale vaardigheden zijn de oplossing, zo blijkt uit de case van Lies.

Lies is 11 jaar en heeft ADHD. Ze neemt relatine. Haar familie kan goed om met de drukte die Lies in huis brengt. Haar schoolresultaten zijn behoorlijk, ze kan elk jaar vlot overgaan. Toch is Lies niet altijd gelukkig. Ze heeft weinig vriendinnen en voelt zich vaak eenzaam. Haar ouders voelen zich een beetje machteloos.

Via een gesprek met Lies en haar ouders, kregen we beter zicht op haar situatie. De nieuwe, onbekende omgeving van de middelbare school, boezemt haar angst in. Ze legt moeilijk contacten, hoewel ze er ook graag bij wil zijn op verjaardagsfeestje en verlangt naar enkele goede vriendinnen.

Op basis van deze bevindingen, en nadat ik Lies geobserveerd had op school tijdens de speeltijd, bracht ik haar sociale vaardigheden in kaart. In overleg met Lies en haar ouders werd een plan opgesteld waarmee we aan de slag gingen.

Via rollenspel, opdrachtjes en intensieve vaardigheidsoefeningen liet ik Lies meer inzicht verwerven in sociale situaties en de vaardigheden die daarbij aan te pas komen. Ze herwon haar zelfvertrouwen en engageerde zich in de scoutsgroep van de buurt. We onderhielden regelmatig contact om het proces verder op te volgen.

Dat proces is nu uitgemond in een situatie waarin Lies zich gelukkig voelt. Ze kan zichzelf goed inschatten en speelt beter in op haar omgeving. Ze is erin geslaagd vrienden te maken en die vriendschappen te onderhouden. Lies geniet nu met volle teugen van het leven.OSCAR ONO

Welcome to Enjoyyourfamily website.
Sorry, but this website requires the Abobe Flash Player.
Click on image to download:

Get Flash Player