Enjoyyourfamily

Het uitgangspunt van de counselor is dat ouders dé professionelen zijn op vlak van hun kinderen. Zij kennen hun kind het best en hebben vaak al een hele weg afgelegd vooraleer ze hulp zochten.
Als het moeilijk gaat in je gezin (door verschillende redenen) , zie je als ouder soms het bos niet meer door de bomen. We zullen de ouders helpen om terug vat te krijgen op het probleem door doelgerichte vragen te stellen. We nemen een ondersteunende rol op in de zoektocht naar oplossingen. We gebruiken onze kennis om een bredere kijk te brengen op de situatie en doelgericht vaardigheden bij ouders en kinderen te oefenen.

Als counselor bied ik een pedagogische gezinsondersteuning. Hierin vertrek ik van de aanwezige sterktes in het gezin.

Sterktes van de ouders
De sterke punten van de ouders brengen we in kaart door gesprekken over hun ervaringen, overwinningen en mislukkingen. Het uitgangspunt daarbij zijn de 5 ouderlijke vaardigheden die door Patterson zijn beschreven : betrokkenheid, positieve bekrachtiging, het oplossen van problemen, discipline en het behouden van overzicht.

Sterktes van de kinderen:
In gesprekken met de kinderen gaan we dieper in op de problemen die zij met de andere leden van het gezin ervaren. Afhankelijk van de vraag kunnen we werken op diverse domeinen:
• Het zien van eigen aandeel in een situatie
• Wat is het effect van mijn gedrag?
• Hoe denk ik over mezelf?
• Kan ik een spel spelen zonder ruzie te maken
• Heb ik zicht op wat een ander denkt en/of voelt?
• ...OSCAR ONO

Welcome to Enjoyyourfamily website.
Sorry, but this website requires the Abobe Flash Player.
Click on image to download:

Get Flash Player