Enjoyyourfamily

Met een intakegesprek vormen we een algemeen beeld van de gezinssituatie. Hoe ervaren de ouders de thuissituatie? Wat willen zij hierin veranderen? Welke moeilijkheden brengt de opvoeding van de kinderen met zich mee? Ook met de kinderen bespreken we hun ervaringen en hun kijk op wat er thuis gebeurt. Zo proberen we voor iedereen duidelijk te maken wat er misloopt. Hierdoor creëren we een gemeenschappelijke taal zodat we efficiënter kunnen werken en communiceren.

Na het intakegesprek wordt een werkplan opgemaakt met de belangrijkste knelpunten en thema’s. Ook wordt bepaald hoeveel tijd we nodig zullen hebben en spreken we af wanneer we het werkplan evalueren. In een tweede gesprek wordt het werkplan met alle betrokkenen doorgenomen en goedgekeurd.
Afhankelijk van het thema en de leeftijd wordt er gewerkt met het kind, de ouders of de broers en/of zussen. Tijdens deze werkmomenten worden verschillende materialen gebruikt zoals duplo-poppen, het maken van een genogram, het lezen van verhalen, het opstellen van een contract, enz...OSCAR ONO

Welcome to Enjoyyourfamily website.
Sorry, but this website requires the Abobe Flash Player.
Click on image to download:

Get Flash Player